Generalforsamling 16. nov. 2019

Lørdag d. 16. november. Kl. 14.00

Generalforsamling –  Viby Sognegård - Grundtvigsvej 4, 8260 Viby

Dagsorden:

  1.   Valg af dirigent
  2.   Formandens beretning
  3.   Regnskabsaflæggelse
  4.   Indkomne forslag
  5.   Vedtagelse af nye vedtægter for foreningen*
  6.   Fastsættelse af kontingent
  7.   Valg af bestyrelse - følgende er på valg:  Ulla Lauritsen - Birthe Sehested - Vagn Hammer - Jørgen Bitsch - Kurt Quist Nielsen - Helle Reinholdt
  8.   Valg af suppleant
  9.   Valg af revisor og revisorsuppleant
  10.   Eventuelt

Vedrørende punkt 5- De eksisterende vedtægter kan læses på foreningens hjemmeside. Forslaget til nye vedtægter (er udsendt) angår passager i §4, §5 og §7. §14 udgår. - Der er desuden foretaget en række sproglige præciseringer i teksten.

 

Efter kaffen er der foredrag ved

Pensioneret Major Hans Aage Simonsen med emnet:

Koldkrigsbunkeren REGAN VEST

Danmarks dybeste hemmelighed.

Der er parkeringspladser på Viby Torv ved Kirken, eller i Viby centret – 200 meter fra Biblioteket.