Sognefogeden: En mand med mange kasketter!

Mandag den 25. marts 2019, i Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, 8260 Viby deltog cirka 40 medlemmer i det spændende fordrag med Lektor emeritus dr. phil. Steen Busck, der er tidligere lærer og forsker ved Historisk Institut, Aarhus Universitet - der fortalte om embedets udvikling gennem tiden. - Efter kaffen suplerede historielærer Tage Franck fra Østjysk Hjemstavns bestyrelse med eksempler om sognefogedens virke i de seneste 100 år.

Steen Busck

Tage Franck

Sognefogeden og hans forgængere kan følges tilbage til 1500 tallet. Er man vokset op på landet, kan man måske huske ham, han forsvandt først i 1973. I 1700 - og 1800 tallet var han en meget vigtig person, ved siden af præsten og degnen, den vigtigste statsembedsmand i det lokale samfund.

Han stod for vejvæsenet og transporten af embedsmænd og straffefanger gennem sognet, han sørgede for, at skolehuset og fattighusene blev vedligeholdt, han jog tiggere ud af sognet, var pantefoged og indkasserede den skat, sognemændene skulle betale til fattigkassen. Sognefogeden var den lokale politimester, der holdt opsyn med, at folk ikke drak og dansede for meget eller begik ægteskabsbrud. Han pågreb lovbrydere og transporterede dem til nærmeste arrest, og da borgerlige vielser blev indført, var han giftefoged for de få, der ikke ville giftes i kirken.