Aftentur til Hertha

Tirsdag den 17. August 2021

af Søren Sørensen

Østjysk Hjemstavns tur til bofællesskabet Hertha i Herskind i den nordlige del af Skanderborg kommune d. 17 august. Vi var ca. 25 deltagere. Vi blev meget venligt modtaget af Per Clausson Kaas, som var med til at grundlægge Hertha.Han fortalte i festsalen om Hertha. ”I Hertha bor ca. 150 beboere, hvoraf de 27 er udviklingshæmmede. Fordelt på ca. 80 boliger. Hertha har ca. 50 ansatte svarende til 37 fuldtidsstillinger.  De udviklingshæmmede bor i 3 bofællesskaber. Hertha har i år 25-års jubilæum. Byggeriet og pædagogikken er præget af Rudolf Steiners ideer”.

Herefter vandrede vi rundt i bofællesskabet, her så vi alle værkstederne, hvor de udviklingshæmmede dagligt arbejder. Vi så et væveri, et vaskeri, et gartneri, som producerer grønsager til alle beboere, og hvor udenbys også kan købe økologiske grønsager. Vi så mejeriet, hvor 10 køer dagligt malkes. Her produceres mælk til Hertha samt til flere udsalgssteder i Herskind og Aarhus. Vi så et stort køkken og bageri, alle steder bemandet med udviklingshæmmede og pædagoger.

Til slut drak vi kaffe i et fælleshus med gode kager tilvirket i Herthas bageri. Under kaffen besvarede Per Clausson Kaas spørgsmål fra turdeltagerne.