Livet på Rodsteenseje

Pressemeddelelse – oktober 2020

 

Ny flot bog om herregården Rodsteenseje er nu på gaden!

 

Livet på Rodsteenseje –

En fortælling om årene 1954-2012.

Så er en bog om herregården Rodsteenseje ved Odder netop udkommet. Forfatteren er gårdens ejer gennem flere årtier, Kirsten Eriknauer, og her fortæller hun et spændende stykke nutidigt herregårdshistorie – om godset, om landbruget og om hendes egne oplevelser gennem årene. Bogen er altså både en landbrugshistorie og en erindringsbog – og er rigtig flot og rigt illustreret.

De danske herregårde udgør en enestående kulturarv. Der er stor interesse for herregårdenes lange kulturhistorie, som aflæses i bygningernes arkitektur, i de tilhørende haver og parker og i landbrugs- og skovdriften. Hertil kommer facts om ejerskab gennem tiden og vores viden om menneskenes dagligdag i og mellem husene. Vi fascineres ganske simpelt af herregårde.

Rodstenseje, der ligger syd for Aarhus og lige uden for Odder, er en af disse herregårde.

Bogens forfatter Kirsten Eriknauer foran sit Rodsteenseje.

Kirsten Eriknauers bog Livet på Rodsteenseje. En fortælling om årene 1954-2012 er et væsentligt bidrag til vores moderne herregårds- og landbohistorie.

Forfatteren har skrevet flere bøger og artikler om østjyske herregårde, om arbejdsliv og livsformer, om præstegårde og om emner som jagt og jægere i det østjyske.

Livet på Rodsteenseje er skrevet på opfordring af Odder Museum, som fandt, at det var et oplagt emne at få belyst, dels da herregårdslivet er en vigtig del af Odderegnens kulturhistorie, og dels da vi mente, der manglede historier fra herregårdenes nyeste periode i Danmark.

Det er der rådet bod på med denne bog, hvor Kirsten Eriknauer skriver indlevet og detaljeret om tre perioder i anden halvdel af 1900-tallet. Emnet har Kirsten haft helt inde på livet siden hendes far, direktør A. W. Nielsen, i 1954 købte Rodsteenseje, og indtil hun solgte stedet i 2012.

De sidste 20 år drev Kirsten selv gården, og i denne periode blev gården omlagt til økologisk landbrug. Igennem årene gennemgik Rodsteenseje i det hele taget mange driftsmæssige forandringer, nogle i tråd med tiden og andre i forlængelse af Kirstens store energi og kreativitet.

Kirsten Eriknauers bog er også en erindringsbog, der tog sin begyndelse, da hun som 13-årig for første gang besøgte Rodsteenseje. Læseren tages med i hendes fortælling om livet på gården, inde og ude, i stuerne hos både ”Herren og Fruen,” hos køkkenpersonale, fodermester og alle de mange andre herregårdsfolk, som udgjorde sit eget lille samfund med udfordringer, sorger og glæder. Kirsten Eriknauer udfolder det samlede scenarie med indlevelse og grundighed med sans for både de store linjer og detaljen.

Rodsteenseje

Kirsten Eriknauer siger selv om hendes fortællinger i bogen:

”Herregården Rodsteenseje blev opført for godt 300 år siden. Den er en del af vores kulturarv og er et spejl af tiderne, som vidner om tidligere livsformer og samfundsopfattelser; og samtidig er Rodsteenseje en moderne landbrugsvirksomhed.

Rodsteenseje er som andre danske herregårde til alle tider blevet forvaltet på samtidens vilkår af skiftende familier, ejere og ledere, som har skullet finde sammenhængen og balancen mellem historiens og den aktuelle hverdags betingelser.

Fortællingen om Rodsteensejes liv og væsen er også et billede på den generelle landbrugsudvikling i Danmark. Fra den tid, hvor herregården dannede rammen om mange menneskers dagligdag både i arbejdsforhold, boligforhold, i det sociale liv og i forholdet mellem medarbejderne og mellem medarbejdere og godsejer, frem til de ofte affolkede steder, vi ser i dag.

Det er et stykke kulturhistorie, som fortæller om forhold, der ikke er mere. I dag har mange herregårdsejere deres hovedindtægt udenfor gården, og mange herregårde ligger folketomme hen.

Det bliver kommende generationers udfordring at skabe et levende miljø, hvis de vil det eller har mulighed for det og at finde veje at gå i samklang med den egn, de er med til at præge. At skabe en virksomhedskultur, som ikke lukker sig om sig selv.”

Om Kirsten Eriknauer

Født 1941. Uddannet lærer og musikpædagog. Har drevet og administreret godset Rodsteenseje ved Odder og gennem mange år været knyttet til Odder Museum og Dansk Landbrugsmuseum. Nu bosat i København.

 

Tidligere udgivelser:

  • Jagt og jægere i Østjylland
  • Familiebruget – en livsform under forandring
  • Herregårdsliv i 1990´erne
  • Gl. Estrup gods 1926 – 1978
  • Med hammerslag og esse ild
  • Da forvalterens ord var lov
  • Livet i præstegården – en livsform under forandring

Vi ønsker god fornøjelse med læsningen.

Bogen kan købes, på Odder Museum, hos Østjysk Hjemstavn via hjemmesiden www.ostjysk-hjemstavn.dk og i forskellige boghandler for 250 kr. Ved forsendelse er prisen + porto 75 kr. –  altså samlet 325 kr.

Man er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger.

 

Venlig hilsen

 

Eva Schmidt, museumsinspektør på Odder Museum.

es@moesgaardmuseum.dk eller tlf.: 23 44 70 42.

Helle Reinholdt, tidligere formand for Østjysk Hjemstavnsforening.

he.reinholdt@gmail.com eller tlf.: 26 78 68 80.