Aarhus bys historie de sidste 500 år

I forbindelse med generalforsamlingen den 27. november 2021 holdt Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen et meget spændende og inspirerende foredrag om Århus udvikling de sidste 500 år. Udgangspunktet var et middelaldermaleri der er lavet som et bykort over datidens købstad. Byplanen fra dengang er stort se holdt og genkendelig helt op til idag.