Aarhus “byvandring” gennem postkort

Tre byvandringer i bydelen Frederiksbjerg i Aarhus igennem en postkortsamling fra år 1900 til i dag.

Der blev afholdt et spændende og velbesøgt arrangement med ca. 50 deltagere. Bjørn Eriksen, tidligere postmester i Aarhus, førte os igennem mere end 100 års spændende Aarhus-historie.

Mandag den 21. marts kl. 19.00 i Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, Viby.

 

 

 

 

 

Under foredraget var der lidt diskussion om et par unøjagtigheder. Vi har senere modtaget følgende fra Bjørn Eriksen:

 

Til Østjysk Hjemstavn!

Korrektioner på Foredraget i Viby Sognegård den 21.3.2021

I mit foredrag 3 Spadsereture på Frederiksbjerg fremkom jeg med 2 unøjagtigheder.

Jeg fik sagt, at Hallsti var opkaldt efter Hall, der var byrådsmedlem i Aarhus i 1800-tallet. Det er forkert. Gaden eller Stien er opkaldt efter daværende minister C.C. Hall. Hall havde i 1800-tallet flere ministerposter, bl.a. var han statsminister (konsejlpræsident) i 2 perioder.

Jeg fik også blandet nogle tal frygtelig sammen omkring Ringgadebroen i Aarhus. Jeg fik sagt, at det lykkedes det daværende Aarhus Byråd at få 300 mio. kroner fra Staten til beskæftigelsesarbejder, og at de skulle bruges på bygning af Ringgadebroen. Det er forkert. Udgifterne til broen blev delt mellem Aarhus Byråd og DSB. Broen kostede et sted mellem 1 og 2 mio. kroner.  Tallet 300 burde have været brugt på Broens længde. Den blev ca. 300 meter og var den dengang længste landbro i Danmark.

Godt, der var tilhørere, som kunne korrigere fejltagelserne. Jeg beklager.

Bjørn Eriksen