Generalforsamling 2020-2021

Generalforsamling d. 27 november 2021 i Viby Sognegård. Tilstede ca. 60 medlemmer. Dagsorden. Helle bød velkommen. Fællessang “I Danmark er jeg født” med Peter Poulsen ved klaveret. Valg af dirigent …

Brunkulslejerne i Søby

af Søren Sørensen Det sidste arrangement i 2022 var en busudflugt d. 25 august til brunkulslejerne i Søby. 23 medlemmer havde tilmeldt sig turen, og vi havde en god dag, …

Aarhus bys historie de sidste 500 år

I forbindelse med generalforsamlingen den 27. november 2021 holdt Stadsarkivar Søren Bitsch Christensen et meget spændende og inspirerende foredrag om Århus udvikling de sidste 500 år. Udgangspunktet var et middelaldermaleri …