Hvordan kommer du i kontakt med foreningen?

Gennem formand Thøger Opstrup på telefon 8694 2124 kan du få nærmere oplysninger. Du kan sende e-mail til foreningen på adressen: topstrup@live.dk

Har du en artikel eller påtænker at skrive en artikel, som kunne være interessant at bringe i Årbog 2022 kontakt da formanden på e-mail:topstrup@live.dk

Du kan indmelde dig i foreningen ved henvendelse til kasserer Peter Poulsen, mail: poulsen.borum@gmail.com eller tlf: 2068 8084

 

 

 

Formand Thøger Opstrup