Marselis’ stadsgaard - Charisiernes og Pontoppidanernes Constantinsborg 

210 x 297 mm, 164 sider, 50 kr.

Jørgen Pontoppidan har samlet sin bog om Constantinsborg, som på 164 billedsider fortæller historien om godset og mange af de mennesker, der har præget det.

Egentlig var det kun familien, der skulle have haft glæde af billedsamlingen, men Østjysk Hjemstavns Forlag fandt den interessant for en meget bredere kreds.

Derfor kontaktede man redaktøren på Østjysk Hjemstavns årbog, Kurt Quist Nielsen, som via sin grafiske uddannelse påtog sig både redigering, lay-out og prepress. Økonomisk skulle bogen hvile på tilskud fra fonde, og med Jørgen Pontoppidan og Kurt Quist Nielsen som bærende, uvildige kræfter, gik arbejdet i gang. De to fik et forrygende og længevarende samarbejde, og resultatet ligger nu klar til læserne.

Teksten måtte sprogligt omredigeres fra den indforståede familieprægede stil og de mange meget gamle billeder udsættes for grundig teknisk bearbejdelse.

Bogen beretter om 132 år med Pontoppidanfamilien op til århundredskiftet, hvor Bestsellerfonden overtog godset. Økonomi og samfundsforhold tillod ikke Pontoppidanfamilien at drive godset videre. Med de nye ejere er der mulighed for, at godset bliver ført tilbage til fordums pragt og herlighed.