Beretning af formand Karen Margrethe Gadegaard Sørensen.

Nu falmer skoven trind om land, og fuglestemmen daler, alt flyted` storken over strand, ham følger viltre svalet:

En dejlig efterårssang og så er der tid til at skrive beretning!

Generalforsamling den 19_ november på Frederiksberg Kulturcenter.

Formanden bød velkommen og Herluf Nydam Jensen blev valgt til dirigent.

Formanden berettede om året, der gik med forskellige tiltag. Blandt andet gik der en tak til de mange skribenter, de mange medlemmer der møder op til vore arrange­menter, og de mange der støtter Østjysk Hjemstavn på den ene eller den anden måde.

Regnskab
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Herman Rasmussen, hvor året viste et overskud på 14.094 kr., på foreningskontoen og 5.104 kr. på bogforlaget. Kontingentet blev uændret 130 kr. inklusive årbogen.

Valg af bestyrelse
Bestyrelsen blev genvalgt Dog trak Jørgen Bitsch sig. Jens Bay kom ind som medlem af bestyrelsen, og Søren Sørensen, Skovby, blev valgt som suppleant.
Efter kaffebord med boller og lagkage gav John Erik Olsen et foredrag under emnet: “Sådan så Aarhus ud” – en by i gamle dage!

Konstituering
Formanden, Karen Margrethe Gadegaard Sørensen, blev genvalgt. Næstformand blev Helle Reinholdt i stedet for Ove Kjær. Kassereren, Herman Rasmussen. blev genvalgt sammen med sekretær Ulla Lauritsen og formand for Redaktionsudvalget, Tage Franck.
Bestyrelsen holdt møde på Vester Mølle, hvor vi fik en rundvisning i Okkerhytten, en spændende nyskabelse på Vester Mølle. Derefter blev foreningens depotrum præsenteret. Her er foreningens omkring 3000 bøger nu placeret.
Den 11. august holdt bestyrelsen møde på Aalekroen ved Silkeborg. Her blev historien bag kroen fortalt. Det er et virkelig dejligt sted med en skøn natur, Efter indlægget blev bestyrelsesmødet afholdt.

Årbogen
Redaktør og redaktionsudvalget har flittigt arbejdet med artiklerne til årbog 2017. Det er hvert år spændende at læse den nye tekst og se de gode billeder. Hvert år tegner det til at blive en spændende bog, som viser foreningens ansigt udadtil.

Hjemmesiden
Der er hvert år stor søgning på vores hjemmeside, hvor interesserede orienterer sig om nyt i foreningen. Nye medlemmer melder sig til på siden.
Medlemstallet falder desværre en smule, så vi må gøre vort bedste for at holde tallet på omkring 900 medlemmer.

Bogforlag
Bogudgivelser. Vi har en ny bogudgivelse på vej om “Lyngbygaard”. Lars Holleufer og Niels Jørgen Bønløkke, Lyngbygaard, leverer materiale og billeder.
Vi har stadig mange årbøger på lager helt tilbage til årgang 1949. Nogle udgaver er dog udsolgt, men vores sidste udgivelser har vi på lager.

Tur udvalget
Atter i år har udvalget lavet et spændende program for østjysk Hjemstavn. To fore­drag var arrangeret i samarbejde med Historisk Samfund for Århus Stift.

Guld og grønne Skove
“Guld og Grønne Skove. Københavnere i Jylland”, er et foredrag af Jørgen Henneke om de store plantager i Jylland. Et spæn­dende foredrag med mange fine illustrationer.

Husbestyrerinde søges
Den 16. marts talte Helle Juhl ved et foredrag med udgangspunkt i 25 fotos fra bogen “En husbestyrerinde søges”. Det var et anderledes, men meget interessant foredrag om oplevelser, vi alle kender til og har læst om.

Aarhus Havn
Torsdag den 27. april mødtes vi alle på hjørnet af Mindebrogade og Aaboulevarden. Lars Holleufer var turguide og fortalte om udviklingen på Aarhus Havn og katastrofen den 4. juli 1944. Desuden talte han om spændende områder og bygninger på havnen.

Sostrup Slot
Lørdag den 17. juni gik halvdags-turen til Djursland med besøg på Sostrup Slot og Kirke. Det var ledet af en dygtig guide, der underholdt med gode fortællinger om stedet. Vi indtog vores kaffe i en af slottets hyggelige sale.

Møn og Sydsjælland
Efter i 2015 at have arrangeret en tur til Ærø med overnatning på Marstal Hotel -med 40 deltagere – gik turen i år til Møn og Sydsjælland. 55 deltagere mødte forventningsfulde op ved Stilling, hvor Centrumturist var klar med en splinterny bus.
Vi ankom til Møn via Bogø. Herfra så vi Lindholm, den totalt isolerede ø, hvor der foretages virusforskning. For år tilbage var der stor aktivitet på øen omkring mund- og klovsygens hærgen i Danmark.
Efter dejlig smørrebrød på Museumsgården blev vi vist rundt. En gammel slægtsgård med stråtag og kragetræer på taget. Gården stod urørt efter sidste ejer, der ikke efterlod sig arvinger_ En ejer, der bl.a. havde deltaget i Danmarks elitegymnastikhold ved Olympiaden 1912.
Vi beså mange gamle genstande, bl.a. var der i køkkenet en “gåsebænk”, hvor gæssene opholdt sig, så de var beskyttede for ræven. Som en ekstra bonus blev en Fordson traktor startet. Den kom til øen i 1929.
Via Klintholm nåede vi Møns Klint. Desværre var der dis over havet, men de mest energiske nåede ned til stranden. Efter ophold ved det poetiske Liselund blev vi indkvarteret på “Residens Møen”- et tidligere sindssygehospital, som nu fungerer som et yderst moderne hotel i Stege.
Vi spiste aftensmad – rejecocktail, kyllingesteg og citronfromage i Samlermuseet.
Fantastisk hvad der fandtes her_ Ejeren havde samlet effekter, siden han var 6 år.
Alt! Gamle skilte, porcelæn, glas, købmandsbutik, skolestue – og sikke en orden!
Desværre betød køretidsbestemmelser og regnvejr et lidt for kort ophold.
Efter lækker morgenmad forlod vi Møn og øens mange roemarker.
En smuk køretur førte os til Præstø, hvor en veloplagt guide fortalte om kirken, som var nyrestaureret.

Vi fik en inspirerende rundgang i byens gamle kvarter og sluttede på Rådhuset med frokost. På vores videre færd passerede vi Nysø – Sankt Peters Kapel, hvor en mindesten er opsat over Anders Lassen. Han sejlede som sømand, da 2. Verdenskrig brød ud. Anders Lassen meldte sig som engelsk kommandosoldat. Her opnåede han mange succeser. Den 9. april 1945 blev han dræbt i Italien. Eller sin død fik han tildelt Victoria Korset – den højeste militære engelske medalje.

Stevnsfortet
Kort herefter var vi ved Stevnsfortet. Et stort underjordisk militært anlæg med kanoner og missiler. En meget kompetent rundviser – tidligere befalingsmand på stedet. Kort før afslutningen på 3 km underjordiske gange stod vi pludselig på stranden under Stevns Klint. Det var et fantastisk syn med grønt hav og rullesten.
Herfra gik turen til Højerup gamle kirke ved Stevns Klint. Her blev serveret kaffe og gulerodskage.
Så gik det hjemad. Vi sagde farvel til hinanden og Jørn Kirkegaard, som havde planlagt den gode tur. Tak for det!

Udgået
Bestyrelse. Mogens Weinrich er udgået af bestyrelsen på grund af sygdom, og Søren Sørensen, Skovby, er indtrådt i stedet.

Tak
Hermed vil jeg gerne takke alle vore medlemmer for støtte til foreningen. Det varmer, at så mange er med på den ene eller anden måde.
En tak til tilskudsgiverne for deres bidrag og en tak til alle forfattere, der sender artikler til os. Mange gør det år for år.
Det er altid spændende, hvad I sidder og arbejder med, og ikke mindst at vi får del i jeres indlæg_ skal også lyde en tak til bestyrelsen for det store arbejde I alle gør for Østjysk Hjemstavn.