Skanderborg, januar 2018

Pressemeddelelse

Foreningens formand gennem 30 år har valgt at stoppe som formand

Østjysk Hjemstavnsforening er godt 80 år gammel og har fortsat godt fat i medlemmerne. Med ca. 900 medlemmer hører foreningen til blandt landets større lokalhistoriske foreninger.

Den levende og aktive forening er ikke mindst Karen Margrethe Gadegaard Sørensens fortjeneste. Som foreningens formand gennem 30 år har hun med stor dygtighed, energi, vedholdenhed og et positivt livsmod sat sit særlige præg på foreningen. Østjysk Hjemstavnsforening har i hendes formandstid kunnet notere en stor medlemstilgang og, ikke mindst, en fastholdelse af medlemmerne. Hun har ledet foreningen i samarbejde med bestyrelsen på i alt 15 personer. Efter en formandstid på tre årtier har Karen Margrethe dog valgt at stoppe.

En ny konstituering ser således ud: formand Helle Reinholdt, Skanderborg; næstformand Karen Margrethe Gadegaard Sørensen, Ormslev; kasserer Herman Rasmussen, Linå; sekretær Søren Sørensen, Skovby.

Østjysk Hjemstavnsforening

Program 2018

 

 

Mandag d. 19. marts.   Kl. 19.00 – Viby Sognegård, Grundtvigsvej 4, Viby

Med Simon Spies på bagsædet.

Foredrag ved Ken Richter, journalist ved Billedbladet.

Oplevelser som privatchauffør et par år før formandens død.

Foredraget bliver krydret med helt unikke billeder fra livet med Simon Spies

Arrangementspris 50 kr.  inkl. kaffe.

Onsdag d. 16. maj       kl 19.00 – Aftentur. – Mødested Herskabsstalden, Vilhelmsborg.

Vi ser Hovedbygningen, Herskabsstalden, Giber Å projektet og kan høre noget om det Nationale Hestesportscenter.

Pris inkl. kaffe og kage 100 kr.

Tilmelding Jens Bay – frilandsvej13@gmail.com, 3178 1743

 

Lørdag d. 9. juni.        Kl. 12.30 – Bus fra Musikhuset – Halvdagstur til Møllerup Gods. Opsamling ved Sydbank, Lystrupvej 4, Risskov.

Rundvisning i park og udebygninger ved Butler Jørgensen, kaffe. Derefter til Knebel Kirke, Bjørn Nørgaards altertavle.

Til afslutning Poskær Stenhus. Hjem ad små veje.

Arrangementspris 200 kr.

 

Lørdag d. 18. august   Kl. 7.30 – Heldagstur til Blåvand med bus fra Musikhuset.

Opsamling ved McDonalds, Stilling 7.40. Kaffe og toiletpause undervejs. Kl. 10.30  kommer en Tirpitz-guide ombord på bussen og fortæller

om det storslåede nyindrettede bunkermuseum. Her kan vi se og høre om nazisternes planer med kanonstillingen, som aldrig blev færdig og om

områdets andre spændende fortællinger.

Vi spiser middag på museet med kaffe og kage. Indtil ca. kl 15.00 bliver der rig lejlighed til at gå omkring indendørs samt udendørs i det flotte Vestjylland.

Arrangementspris 500 kr.

 

Lørdag d.8 sept.         Kl. 12.30 – Fra Musikhuset – Halvdagstur til Kongernes Jelling.

Opsamling ved McDonalds, Stilling 12.40.

Vi kører direkte til museet. Kl. 14.00 er der foredrag i salen om monumenterne. Derefter kan vi selv gå rundt i museet og i området.

Kaffe på Hotel Jelling.

Arrangementspris 200 kr.

 

 

Tilmelding

Navn

Adresse Den 9. juni Halvdagstur

Møllerup Gods og Mols

Postnr. Tlf

Tilmelding inden den 5. juni til Karen Margrethe Sørensen. Ormslevvej 432.8260 Viby J.

E-mail: karenmsQprivat.dk — Henvendelse vedr. turen på tlf. 2348 9890. Birthe Sehested og

3 150 1607 Lars Mortensen

Antal deltagere å 200 kr.

O indsat kr. _på Nordea konto 1917 6891-594-907

Tilmelding

Navn

Adresse Den 18. august Heldagstur Blåvand
Postnr. By Tlf.

Tilmelding inden den 14. august til Karen Margrethe Sørensen. Ormslevvej 432.8260 Viby J. E-mail: karenmsQprivat.dk — Henvendelse vedr. turen på tlf. 8694 3936, Jørgen Møller Bitsch og 6134 7896 Søren Sørensen Antal deltagere a 500 kr.

O indsat kr. __på Nordea konto 1917 6891-594-907

Tilmelding                                                        Den 8. september Halvdagstur

Kongernes Jelling

Navn                                                                Adresse

Postnr. By Tlf.

 

Tilmelding inden den 4. september til Karen Margrethe Sørensen. Ormslevvej 432, 8260 VibyJ. E-mail: karenmsQprivat.dk — Henvendelse vedr. turen på tlf. 8655 4162. Eigil Sennels og 3178 1743, Jens Bay.

Antal deltagere å 200 kr.

o indsat kr.     på Nordea konto 1917 6891-594-907

 

 

 

Ved indbetaling til bank – husk at skrive turnavn og navne på deltagerne

 

 

 

 

Østjysk Hjemstavnsforening

kalder på alle, der bor i det østjyske område, og som har interesse for at vide noget mere om Østjylland, dets kulturhistorie og de mennesker, der har levet der

Østjysk Hjemstavnsforening arrangerer udflugter til historiske og naturskønne steder – altid under kyndig vejledning.

Østjysk Hjemstavnsforening afholder hyggelige møder i vinterens løb med fængslende foredrag.

Østjysk Hjemstavnsforening udsender hvert år en smuk årbog til alle sine medlemmer. Heri er et righoldigt erindringsstof, der berører mange sider af livet i ældre tid.

Også gårsdagen er historie, måske har De særprægede oplevelser, som De vil fortælle en større kreds? Vi modtager gerne optegnelser til gennemsyn og bedømmelse.

Østjysk Hjemstavnsforening venter også på Deres tilslutning til foreningen, der sker ved at afklippe og sende blanketten på programmets vedhæng med Deres tilmeldelse.

Ved indmeldelse og betaling af kontingent modtager De straks årbogen.

 

Østjysk Hjemstavnsforening udgiver bøger af lokalhistorisk karakter.

– Sidste udgivelser er ”Vestermølle” – ”Constanstinsborg” – ”Kend din by I, II og III” ”Ristrup, en herregård i Østjylland”.

Oplag hos formanden tlf. 2678 6880.

 

Generalforsamling

 17. november 2018 kl. 14.00

Viby Bibliotek.

Oplysning foredragsholder udsendes sammen med Årbogen 2018 i begyndelsen af november 2018.

Der er et begrænset antal parkeringspladser ved biblioteket, men mange på Viby Torv ved Kirken, eller i Viby centret – 200 meter fra Biblioteket.

Herskabsstalden Vilhelmsborg – 16. maj 19.00

18. august heldagsudflugt til Tirpitz museet

”Det er genialt”  H.K.H Kronprins Frederik

 

Kend din by

Kendte og mindre kendte sider af Århus før og nu…

Gennem fem år var serien om århusianske gader, stræder og rekreative områder et ugentligt ind- slag i JP Århus. Undervejs skortede det ikke på læseropfordringer

til at udgive »Kend din by« i bogform.

Nu er det realiseret gennem et samarbejde mellem Morgenavisen Jyllands-Posten og Østjysk Hjemstavnsforening. Forfatteren, journalisten Mogens Weinreich,

har udvalgt 60 af de mere end 200 artikler, som serien i JP Århus omfattede.

Resultatet er blevet en flot, indbundet bog med mange historiske og nye fotografier. Beskrivelserne ledsages af forfatterens personlige iagttagelser og synspunkter.

Genkendelsens glæde er ikke at foragte. Østjysk Hjemstavnsforening har udgivet »Kend din by I« i 2005, »Kend din by II« i 2007 og »Kend din by III« i 2009

(udsolgt) – Pris pr. stk. 100 kr  + forsendelse

 

 

Østjysk Hjemstavnsforening

 

PROGRAM FOR 2018

 

www.ostjysk-hjemstavn.dk

 

Vestermølle i 500 år, i dag og i fremtiden

2008 var Vestermølle ved Skanderborg Sø en ruin. I dag – 35 mio .kr. senere – et kultur-, aktivi- tets- og formidlingscenter. – Østjysk Hjemstavn har udgivet en
gennemillustreret, indbundet bog på 210 sider om historien bag Vestermølle og omegn. Forfatterkollegiet på ni personer tæller både universitetsfolk med historie
og samfundsfag som baggrund samt lokale ildsjæle.

Her er beretninger om såvel natur- som personlige katastrofer, om gode tider og udvikling, om sejlads gennem tiden på Skanderborg Sø, om borgerskab
og kvindernes kamp for en plads ved bestyrelsesbordene.

Pris i boghandelen er 250 kr., – for medlemmer af Østjysk Hjemstavn 100 kr. + forsendelse.

 

Ristrup – en østjysk herregård

Hvordan var livet på herregården – upstairs såvel som downstairs, samspillet mellem herregård og lokalsamfund og forbindelserne til verden uden for Jylland?
Det er nogle af de spørgsmål bogen søger at besvare.

Et stort kildemateriale er fundet frem af arkiverne i København og Viborg. Det analyseres af Vagn Hammer (det landbrugsfaglige), Steen Ivan Hansen (bygningshistorie),
Preben Møller (skovhistorie) og P.V.  Christiansen, som står for den samlede fremstilling.

»Ristrup – en østjysk herregård« er på 287 sider og med mange illustrationer, heraf en del i farver. Udgivet af Østjysk Hjemstavnsforening. Pris 50 kr. + forsendelse.

 

Bogen om Constantinsborg

Jørgen Pontoppidan har samlet et interessant og omfangsrigt billedarkiv, som nu er baggrund for udgivelse af en bog om Constantinsborg. Pontoppidanfamilien
ejede Constantinsborg i 132 år. Axel Pontoppidan blev født på godset under store forhold med domestikker til at udføre alt det kedelige arbejde.    100 kr. + forsendelse.

 

Bestyrelsen for Østjysk Hjemstavnsforening 2018:

Formand Helle Reinholdt, Skanderborg  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  2678 6880

he.reinholdt@gmail.com

 

Næstformand, Karen Margrethe Sørensen, Ormslev, Viby J.. . . . 8628 3371

Kasserer, Herman Rasmussen, Linå, Silkeborg . . . . . . . . . . . . .   8694 8757

Sekretær, Søren Sørensen, Skovby, Galten. . . . . . . . . . . . . . . . .  6134 7896

Ove Kjær, Risskov. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .8617 9230

Arrangementsudvalg, formand, Ulla Lauritsen, Lillering .. .   . . .5320 2704

Redaktionsudvalg, formand, Tage Franck, Gjern. . . . . . . . . . . . . 8687 5584

Redaktør af Årbogen, Kurt Quist Nielsen, Hadsten. . . . . . . . . . . 2047 7045

Søren Chr. Sørensen, Skovby. Galten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8689 1976

Jørgen Møller Bitsch, Skovby, Galten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8694 3936

Eigil Sennels, Odder  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8655 4162

Vagn Hammer, Hadsten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8698 3324

Birthe Sehested, Egå  . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8698 3936

Lars H. Mortensen, Århus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  3150 1607

Jens Bay, Mårslet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3178 1743

Peter Poulsen, Galten, suppleant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2068 8084

 

Årbogen inkl. kontingent og forsendelse 130 kr.