Østjysk Hjemstavnsforening har derudover udgivet følgende publikationer:
Ristrup – en østjysk herregård Kr. 20,00
Livet på Rodsteenseje kr. 200,00
Kend din by I Kr. 50,00
Kend din by II Kr. 50,00
Kend din by III Udsolgt
Constantinsborg – fortalt i billeder Kr. 50,00
Vestermølle – dit væsens rod – din fremtid Kr. 50,00
OBS: Priserne er eksklusiv porto, og bøgerne kan afhentes ved henvendelse til formanden Topstrup@live.dk