Foreningens årbogsredaktør fra 1. marts 2021 hedder Anne Marie Dalsgaard Mikkelsen.

Anne Marie er 38 år og bor på ”Dalsgaard”, Langballevej 117, 8320 Mårslet.

Tlf.: 4034 9838, e-mail: annemarie.dm@gmail.com

Anne Marie er uddannet som jordbrugsteknolog i Landskab og Anlæg og arbejder som graver ved Mårslet Kirke. Desuden er hun leder af Mårslet Egnsarkiv.

Anne Marie har interesseret sig for lokalhistorie siden ungdommen, f.eks. blev hun medlem af Østjysk Hjemstavnsforening som 14-årig i 1997. Arbejdet i egnsarkivet har givet hende stor erfaring i samarbejde med andre arkiver, foreninger og personer med formidling af historisk materiale, herunder indsamling, tekstredigering, og korrektur. Sidst i en redaktionsgruppe med andre i bogudgivelsen: ”Herregårdsgartnerens søn. Erindringer fra Moesgaard 1928-1949 ”, 2020.