Årbog 2022 er kommet

Forsidebilledet: Slotskirken set fra Skanderborg sø. Bemærk monumentet til venstre, som er nærmere beskrevet i Østjysk Hjemstavn 2022. Foto: Søren Koefoed Nielsen, 2022.

Bogen kan købes for 130 kr. - send en mail til kassereren Peter Poulsen - poulsen.borum@gmail.com

Øvrige bogudgivelser

Østjysk Hjemstavnsforening har udgivet bogen af Kirsten Eriknauer:

LIVET PÅ RODSTEENSEJE.

En fortælling om årene 1954-2012

Gå til billede af forsiden

Læs pressemeddelelsen her

Bogen kan købes for 200 kr. + porto 75 kr.

samlet pris 275 kr. ved henvendelse til

 kassereren Peter Poulsen - poulsen.borum@gmail.com

 

Rodsteenseje cirka år 2000

Bor du i Østjylland? Har du østjyske rødder?

Vil du vide mere om den østjyske historie?

Bliv medlem af Østjysk Hjemstavnsforening.

Foreningen arrangerer udflugter til steder rundt om i landet, hvor du kan blive rig på store oplevelser.

Alle medlemmer får hvert år i november tilsendt Årbogen, der i ord og billeder skildrer fortiden i Østjylland. Måske har også du et interessant og værdifuldt bidrag til en kommende årbog. Giv redakaktionsudvalget et par ord per e-mail. Adressen findes under bestyrelsen.

Hvis du har tilknytning til personer og steder i det østjyske er der måske allerede en omtale heraf i årbøgerne, foreningen har udsendt siden 1936.

Nogle facts om Østjysk Hjemstavnsforening

Foreningen blev stiftet i 1936 med det overordnede formål ”at fremme forståelsen af hjemstavnskultur og værne om egnens hjemstavnsværdier”.

Foreningen har i dag knap 800 medlemmer og et medlemskab inklusiv årbog koster 130,- kr. per år.

På ca. 180 sider skildrer en række forfattere- i ord og billeder- østjyske personer og begivenheder gennem flere hundrede år. Se indholdsfortegnelsen for aktuelt nummer under Udgivelser.

Her ses også foreningens øvrige udgivelser med emner fra Østjylland.

-Derfra en verden går!